Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Pinocchiův syndrom v příběhu Andreje Babiše mladšího?

Není to jediné možné vysvětlení výsledku setkání syna s otcem. Více světla do výsledku události na ústecké Větruši vnesly přítomné osoby, jejichž výpovědi jsou hodny zvýšené pozornosti.

Známa jsou vyjádření pana ministra Karla Havlíčka a lídra hnutí ANO v pardubickém kraji pana doktora Davida Kasala.

O Pinocchiověsyndromu (jinak alexithymii) píše PhDr. Tomáš Novák: „Možná by bylo možno uvažovat i o jakési emoční dyslexii. Jde především o velmi omezený či oploštělý projev emocí.“ O člověku s tímto syndromem píše: „Není to hlupák, ale sociální intelekt má na nule.“ Lidé bez vlastní zkušenosti s normálním prožíváním svých vlastních emocí mohou těžko pochopit rozmanité a zcela normální projevy emocí u druhých lidí, a to ať jsou reakcí na pozitivní či negativní podněty. Pokud se jedná o extrémně zátěžovou situaci, nemusejí ji sami jako extrémní vůbec vnímat a nechápou, proč nebyla prožita s chladem jim vlastním.

Interpretace viděného a slyšeného výše jmenovanými, kteří v projevu Andreje Babiše mladšího shledali bez váhání potvrzení jeho duševního onemocnění, může mít samozřejmě i jiné příčiny. Zploštění emocí znemožňující vcítění a pochopení prožívání druhých bývá také důsledkem prodělané lobotomie.

Za povšimnutí stojí míra lhostejnosti, s jakou oba jmenovaní přešli skutečnost, že syn pana premiéra a šéfa hnutí ANO právě obdržel druhé odborné posouzení svého duševního zdraví, jež dříve stanovenou psychiatrickou diagnózu odmítá. Nepovažuji za pravděpodobné, že by oba pánové věřili, že se Andrej Babiš mladší „opět“ zbláznil, sotva se ocitl v blízkosti svého otce.

Hospodářské noviny:

Na projev Babiše mladšího pak reagovali i přítomní politici za ANO. „Je to neuvěřitelné, já z pohledu lékaře jsem viděl psychicky nemocného jedince,“ okomentoval jeho vystoupení David Kasal, který je lídrem hnutí ANO v Pardubickém kraji. „Ten, kdo dodnes pochyboval, jestli je syn v pořádku, dnes nepochybuje. *Vím přesně, o čem je řeč, měl jsem stejný případ v rodině,“ prohlásil zase ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Z důvodů výše uvedených je již k uvěření, že pan Kasal „viděl“ psychicky nemocného jedince. Ale z pohledu lékaře? Praktického lékaře pro děti a dorost? S lidmi pracují i prodavači nebo poštovní doručovatelé. Ale ani pedagogové s nějakým stupněm vzdělání v oboru psychologie by si nedovolili zpochybnit čerstvé posudky odborníků na základě několika vět člověka, který se konečně domohl posouzení svého duševního zdraví a s výsledkem odporujícím slovům vlastního otce, jemuž to přišel oznámit. Pánové Havlíček a Kasal ANO.

Pokud pánové Havlíček a Kasal neprodělali lobotomii, nebyli navštíveni Pinocchiovým syndromem nebo jinou zdravotní indispozicí, jak si vysvětlit jejich slova?

Jako bezohlednou servilitu v zájmu falešné solidarity? Jako jednání, které nutně musí být u odborné veřejnosti vnímáno jako zastrašování a snaha mít v oborech psychologie a psychiatrie snadno použitelnou hůl ve smyslu technologie moci sovětského typu?

Připomenutí slov Andreje Babiše mladšího:

„Ačkoliv moc peněz nemám, nabídl jsem zaplatit letenku, hotel i ušlý zisk za pracovní dobu. Jeden vedle druhého to odmítl s tím, že proti dr. Höschlovi a mému otci nikdo nepůjde, aby riskovali například finančák nebo profesní likvidaci.“

Amatérští vyšinutí diagnostikové ve špičce hnutí ANO? A jejich kolegové to akceptují? To už opravdu připomíná sektu.

  • „Stejný případ“ by pak nemuselo nutně znamenat, že Karel Havlíček mluvil o skutečně nemocném člověku.
Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama