Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Domácí úkoly od Parlamentních listů jsem nezvládl.

Stát pro mne není nějaký hej nebo počkej. Proto by mě ani nenapadlo ho žádat, aby s těmi volbami počkal až do chvíle, až si budu jistý, že chápu, co se to u nás vlastně děje.

Když nevím, tak se zeptám těch, kdo by to vědět měli. A protože bych do voleb rád věděl i něco o tom, kdo má do čeho co mluvit a k čemu je povolán, zeptal jsem se prostřednictvím Parlamentních listů pánů Karla Havlíčka a Davida Kasala:

Chystáte se Andrejovi Babišovi Vy a pan Kasal omluvit?

Vážený pane ministře, doufám, že si Vy i pan Kasal uvědomujete, že jste jako lidské bytosti velmi vážným způsobem selhali. A to nejen tím, že jste ignorovali dvě nová posouzení zdravotního stavu premiérova syna, ale hlavně tím, že jste zneužili jeho projevených emocí, které byly naprosto v souladu s tím, čím si musel projít. Omluvíte se? Děkuji.

Odpověď

Tento dotaz čeká na zodpovězení.

Chystáte se Andrejovi Babišovi omluvit?

Vážený pane poslanče, jste schopen pochopit, že člověk, který byl ocejchován účelově jako paranoidní schizofrenik, byl po letech posouzen dvěma odborníky jako člověk duševně zdravý? Myslíte si, že po letech ponížení měl být emočně naladěn jako atrapa člověka – tedy bez emocí? Nemáte s odstupem času alespoň dojem, že míra a způsob jím projevených emocí byly zcela normální za daných okolností a v kontextu jeho příběhu? Děkuji.

Odpověď

Tento dotaz čeká na zodpovězení.

Abych nevynechal možnost, že představitelé hnutí ANO byli zasvěceni do nějaké nové, dosud neznámé, diagnostické metody, položil jsem dotazy v tomto smyslu panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a paní poslankyni Janě Pastuchové. Zajímalo mne, zda je v plánu seznámit naše psychology a psychiatry s metodou bleskové diagnostiky a zaškolit je v ní. Rovněž mne zajímalo, zda je tato nová diagnostická metoda předvedená panem ministrem Havlíčkem a panem poslancem Kasalem na ústecké Větruši použitelná i v ostatních medicínských oborech, neboť včasné zjištění příčin zdravotních obtíží pacientů by nejen ušetřilo značné finanční prostředky, ale také by mnohým pacientům zachránilo život.

Obávám se, že redakce Parlamentních listů je lhostejná jak k novým vědeckým poznatkům majícím význam pro naše zdraví, tak k možnosti být prostředníkem v šíření osvěty, neboť tyto mé dva dotazy smazala a zabránila tak šíření informací, které by naše občany jistě zajímaly (některé). Nabízí se i jiné vysvětlení redakčního zásahu do toku informací. Třeba redakce PL dospěla k názoru, že s tak převratnou diagnostickou metodou by byli v prvé řadě seznámeni lékaři v oboru psychiatrie a psychologie a že pánové Havlíček a Kasal fušovali veřejně do něčeho, v čem jsou naprostými laiky, stejně jako pan prezident Zeman. Zda důvodem ke smazání mých dotazů bylo ochránit politiky hnutí ANO před nežádoucími účinky srozumitelných dotazů, netvrdím, neboť mi byl zaslán seznam možných důvodů ke smazání dotazů, v nichž jsem měl (za domácí úkol) vypátrat ten, který byl příčinou mého nezdaru:

Důvodem smazání může být jednak neodůvodněnost dotazu (není v gesci tázaného odpovědět). Smyslem funkcionality dotazů je získat z odpovědí postoj politiků, či odůvodnění jejich rozhodnutí, vůči svým voličům. Dalším důvodem může být hromadné pokládání dotazů (tapetování). Posledním důvodem může být poručení Etického kodexu vkládání příspěvků, jehož dodržování Vámi bylo odsouhlaseno:

  • Dodržujte platné zákony České republiky i všeobecně uznávané normy vhodného vyjadřování.
  • Neurážejte politiky jakýmkoliv způsobem, nesnižujte jejich význam, nepomlouvejte je. Ptejte se, prosíme, konstruktivně. Cílem serveru je rozproudit věcnou diskuzi mezi volenými zastupiteli a uživateli-voliči.
  • Nevyjadřujte své názory, nevyzývejte. Ptejte se na aktuální témata, která jsou reálně v kompetenci tázaného politika / instituce / obce.
  • Netapetujte – neopakujte zbytečně jednu a tu samou obecnou otázku na více politiků.
  • Pokud někoho obviňujete, podpořte svá tvrzení důkazy.
  • Nevkládejte do dotazů zbytečné odkazy na jiné webové stránky.
  • Nepokládejte dotazy v množném čísle (například za všechny občany), pokud nejste oficiálním zástupcem oficiální skupiny či organizace.
  • Nehlasujte a nevkládejte obsah z více účtů – pokud objevíme, že zneužíváte Profily pro ovlivňování dalších uživatelů (publikace názorů, dotazy, hodnocení atd.), případně k blokování služby (obdoba tapetování), budou všechny používané jedním uživatelem trvale zablokovány.

Přestože jsem byl v pátrání po příčině svého nezdaru neúspěšný, bylo mi líto hodit svou starou rezavou flintu předčasně do žita, i když se v dnešní fakedemokracii jeví jako zbraň zastaralá a odsouzená k dlouhému odpočinku v haraburdí. I rozhodl jsem se poslat dotaz na aktuální téma tamtéž:

Vážený pane ministře Havlíčku,

V reportáži Veroniky Kučíkové jsem se dočetl, že jste při autogramiádě v Poděbradech, reagoval na pana Jaroslava Kmentu zcela normálně a ve vší slušnosti. Pan premiér byl však výrazně psychicky excitovánVy jste jedna z největších novinářských žump. Kdo vás teďka platí? Předtím vás platil Pitr a Mrázek. A teď vás platí kdo? Vy zneužíváte i mého syna totiž. Vy jste takové prasata novinářské“.

Nedávno jste řekl o A Babišovi jr: „Ten, kdo dodnes pochyboval, jestli je syn v pořádku, dnes nepochybuje. Vím přesně, o čem je řeč, měl jsem stejný případ v rodině“.

Prosím Vás zdvořile o odpověď na otázku, zda jste po autogramiádě v Poděbradech nenabyl dojmu, že určitá aktuální „psychická excitace“, k níž u pana premiéra došlo, nebyla mnohem silnější, než jakou jste spatřil u jeho syna na mítinku na ústecké Větruši a zda Vám pan premiér rovněž připomněl ten Vámi zmíněný případ ve Vaší rodině? Děkuji.

Protože mi byl dotaz smazán a opět zaslán stejný seznam možných důvodů, nemohu ctěné čtenáře s názorem na hlubší příčinu vyšinutého chování pana premiéra seznámit.

 

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama