Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Generální blb

Generální ředitel nejmenované televize položil mobilní telefon na psací stůl právě ve chvíli, kdy na dveře jeho kanceláře zaklepal jeho náměstek.

„Dále,“ řekl vyhaslým hlasem a uvolnil si kravatu. Znělo to spíše jako slabě modulovaný výdech.  Jako nevyslovené přání, aby vešel vysvoboditel. Jako tichá žádost o pomoc. O stéblo, kterého by se dalo přidržet v peřejích.

Náměstek stanul před jeho psacím stolem a chvilku čekal, až mu generální dá najevo, že je připraven ho vyslechnout. Generální však seděl nehnutě s očima upřenýma na pohasínající telefon.

„Stalo se něco? Co se děje?“ zeptal se náměstek. Generální k němu zvedl oči s pohledem odsouzence. „Malér. To je konec. Volal mi Blatocha.“

„Předseda rady? Teď po ránu? Co chtěl ten arcinovinář?“

„Víš,  jak tu byl  minulý čtvrtek ten místopředseda Strany příčně pruhovaných…….?“

„Viděl jsem to celý ze záznamu. Co se mu na tom nezdá? Byl přece skvělej. A moderátor do toho přece nijak nezasahoval. Vyložil to přece všechno sám a brilantně. Nic se tomu nedalo vytknout, ani nešlo nic zpochybnit.“

„No právě! Jenže to byl v podstatě pravej opak toho, co loni říkala Strana podélně pruhovaných, takže bychom podle Blatochy měli zjednat nápravu, aby bylo učiněno za dost požadavku na vyváženost.“

„No a proč tě to tak vzalo? Tak pozveme někoho s těma dlouhejma pruhama a bude to z krku, ne?“

„Asi dnes nejsi úplně ve formě,“ řekl generální trochu zklamaně a pokračoval: „Když jsi to slyšel ze záznamu, tak bys měl vědět, že ten příčně pruhovanej místopředseda byl víc než skvělej. Měl to vymyšlený, srovnaný a vyargumentovaný tak, jak si to dané téma taky zasloužilo. To se nedá ničím okecat.  Ať už by přišel kdokoli oponovat,  bude za blba. A já nemůžu chtít po našich lidech, aby mu to usnadnili. To bych po nich chtěl, aby byli sami za blbce. Kohokoli pozveme, pozveme ho na porážku. A pak je tu ještě jedna věc. Slušelo by se, když ta posedlost takzvanou vyvážeností začala být posvátnou, pozvat oponenta na stejné úrovni.“

„To myslíš vážně? “ podivil se náměstek generálního. „Ale ne, nemyslím stejně vybaveného, myslím v hierarchii strany, tedy taky místopředsedu. A to, jak víš…..“ „Vím, to je ten….“ „No právě. Za takovou blamáž budeme pod ještě větším tlakem. Nebo spíš v úplných…“ Krátké ticho v hledání vhodného slova přerušil pohotový náměstek: „Myslíš v úplných a hustých nesnázích?“ „Přesně.“ Náměstek se zamyslel a řekl: „Ale co když to není z hlavy nikoho z podélně pruhovaných a Blatocha byl prostě jen iniciativní  a prostě to nedomyslel?“

„Mám návrh,“ řekl po krátkém odmlčení náměstek odhodlaně. Možná poslední návrh, ale nech mě to vyřídit za tebe. Můžeš se pak od toho, co napíšu, třeba distancovat, ale já už na tuhle hru nemám. Pořád myslet na to, aby se na kdejakou logicky podloženou myšlenku nebo názor nezapomnělo  dát možnost reagovat nějakou kravinou, která by to vždycky a včas vyvážila v zájmu nesmrtelné blbosti. “

„Co mu chceš prosím tě napsat?“

„Uvidíš, za chvíli ti to dám přečíst,“ řekl a spěšně odešel do své kanceláře.

Vážený pane předsedo Podélný,

jelikož je pan generální ředitel zaneprázdněn v neodkladné věci, pověřil mne, abych se zabýval dnešním požadavkem pana Blatochy poskytnout Vaší Straně podélných pruhů prostor k reakci na příčně pruhovaná slova, jimž naše televize umožnila minulý čtvrtek zaznít. Věřte, že jsme ochotni vyhovět k Vaší podélně pruhované naprosté spokojenosti. Dovoluji si Vás však co nejzdvořileji upozornit na to, že ona spokojenost by mohla za předpokládaných okolností (které několikrát již hrozily)  prchnout bez možnosti návratu. Nastalá situace, jakkoli se na první i druhý pohled zdá být pouhým opakováním situací předešlých, třetí pohled napovídá, že je něčím přece jen nová.  Obávám se, že  minulý čtvrtek pan místopředseda Příčný uchopil téma takovým způsobem, že tentokrát trefil nejen do černého, ale nešťastnou shodou okolností i do podélně pruhovaného a  zcela tak vymetl zbrojnici všech Vašich dosud přednesených podélně pruhovaných argumentů. Dalo by se říci, že slova, jež minulý čtvrtek z úst příčně pruhovaného místopředsedy zazněla, většina občanů i voličů jakkoli pruhovaných, flekatých či károvaných stran oprávněně vnímá jako nejen zcela průlomová v daném tématu, ale dokonce jako slova odhalující pravdu parametrů pravdy generální.  Jak už jsem zmínil v úvodu, jsme připraveni Vám vyhovět, avšak pokud je požadavek vyslovený panem Blatochou i Vaším požadavkem, nezbylo by nám nic jiného, než umožnit generální pravdu vyvážit generální blbostí, což je sice příležitost jako ušitá na míru pro Vašeho místopředsedu, ale nelze ji bez upřímného varování doporučit.

S pozravem a úctou náměstek generálního ředitele TV Forforum

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama