Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Řeporyjský starosta Pavel Novotný a Andrej Babiš mladší jednali v souladu s doporučením České psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně!

 

Rozhodně ne, píší Parlamentní listy, které na profesionální úrovni stanovisku ČLS JEP oponují. Částečné pochopení tohoto rozporu umožňuje naše legislativa. Hlubší pochopení umožňují, zdá se, právě petrohradští profesionálové.

Neboť právě tam jsou ti odborníci na slovo vzatí (i na celé věty a stati), kteří zvládají nahrazovat realitu realitou virtuální.

Když Andrej Babiš mladší prostřednictvím svých přátel oslovil neúspěšně asi deset českých psychiatrů a nabídl jim uhrazení cestovních výloh i ušlou mzdu, aby mohl předložit výsledek nového vyšetření, byl jimi odmítnut. Důvodem byly podle jeho slov jejich obavy z důsledků možné nevole ze strany pana doktora Cyrila Höschla a pana premiéra Babiše. Bylo tedy více než logické a žádoucí, že Andrej Babiš mladší tuto zkušenost prostřednictvím svého přítele uveřejnil a doufal, že se mu ozve někdo z těch psychiatrů, kteří jsou schopni si plně uvědomit nejen to, že žádost o nové vyšetření je zcela legitimní krok pacienta k naplnění jeho práv, ale i to, že vyhovění takové žádosti může být i poskytnutím humanitární pomoci člověku potřebnému.  Taková pomoc je humanitární ve všech případech, kdy je důvod k pochybnostem o správnosti dříve stanovené diagnózy, neboť každý člověk, který je neoprávněně ocejchován vážnou duševní chorobou, tím musí trpět. Trpět psychicky! To by mělo psychiatry zaujmout, když právě péče o duševní zdraví je jejich posláním, není-liž pravda? Trpět může člověk i proto, že jej taková psychiatrická diagnóza diskvalifikuje v moha ohledech.  Snaha Andreje Babiše juniora se očistit bývá zesměšňována a v jeho chování a jednání pak někdy lidé předpojatě, někdy i lačně, slídí po projevech duševní  nemoci způsobem, který je sám o sobě často výrazně za hranicí normality.  Na aktuální duševní rozpoložení mohou mít velmi nepříjemný vliv i obavy z další neoprávněné medikace psychofarmaky. Těch důvodů, pro které se člověk může i za přispění psychiatrů spíše potápět, než aby vzkvétal, může být mnoho.

Věřím, že pan Novotný nemusel ani nijak  pracně „promeditovávat“ výše uvedené možné okolnosti, aby mu jeho prostá empatie laika napověděla, co je třeba udělat. Pravděpodobně věřil tomu, že se najde lékař, který nebude přeceňovat poněkud demotivující atmosféru v České republice a nepodlehne zbytečným a iracionálně přepjatým obavám. Na závěr svého tweetu napsal: Hledá se CZ psychiatr, co udělá posudek a nebojí se Bureše!

Učinil tedy pro Andreje Babiše juniora přesně to, co Andrej potřeboval a co bylo v dokonalém souladu s obsahem poučení uveřejněném Českou psychiatrickou společností: Každý pacient má právo na ochranu svého soukromí, s nímž může on sám pochopitelně libovolně nakládat, a pokud si přeje revidovat závěry odborníků, s nimiž nesouhlasí, je nutné využít standardních postupů na základě regulérního znaleckého posudku. V případě podezření na spáchání trestného činu mají konat orgány činné v trestním řízení.

Parlamentní listy však s tímto pozitivním činem a současně projevem přátelství řeporyjského starosty nesouhlasí: Rozhodně ale není správné hledat si na sociálních sítích experta s předem daným zadáním.

Tato více než hloupá a nesmyslná věta je pro mnohé čtenáře jistě vemlouvavá. Tohoto efektu lze dosáhnout jednoduchým způsobem.  Stačí mezi citace z textu jmenované společnosti vložit plod redakce. Tedy podobně, jako když kukačka navštíví cizí hnízdo. Ono „předem dané zadání“ je redakcí upřesněno na jiném místě textu takto: Při té příležitosti napsal na twitter, že hledá psychiatra, který by změnil Babišovi mladšímu jeho diagnózu. To jsou nástroje, které, domnívám se, obludy pěstované na petrohradské trolí farmě ovládají již po prvních instruktážích.  Pavel Novotný o sobě říká, že je zlobivé dítě ODS. Je vnímán i svými stranickými kolegy jako extravagantní a problematický. Asi proto PL přikročily k pokusu udělat z něho úplného idiota, který nežádá psychiatry o posudek, ale přímočaře a směle prostě jen o změnu jeho diagnózy. Ano, každý se živí, jak umí. Někteří novináři i všivácky.

Parlamentní listy se zdráhaly upřesnit, jak se měl pan Novotný po Andrejově zkušenosti s „uvědomělými“ (loajálními) psychiatry vyhnout srozumitelnému zadání a proč by se mu vůbec měl chtít vyhnout, když „normalizační“ proces v ČR ještě není v plném proudu.  PL rovněž nijak nevysvětlují, na jakých jiných sítích měl pan Novotný raději hledat, když ne na sítích sociálních a proč. Nevím, možná si PL představovaly, že si pan Novotný otevře telefonní seznam a bude si vypisovat kontakty na lékaře, které pak bude obvolávat a vysvětlovat jim, že se opravdu nemusejí ničeho bát; že sovětská vojska jsou dávno ta tam a že žijeme ve svobodné zemi. Ale pokud by ani toto naši psychiatři sami nevěděli, mohou zcela dezorientováni rozpoznat a léčit paranoidní schizofrenii, která se může projevovat právě  fantaskními představami a nesmyslnými pocity ohrožení? Teoreticky je možné i to, že oni něco vědí, ale nechávají si to pro sebe.

Petrohradský způsob informování veřejnosti, jaký si osvojily PL, lze rozpoznat v článku PL i jinde:

Do kauzy Andreje Babiše mladšího vstupují odborné autority z oblasti psychiatrie. Ty se postavily jak proti jeho tvrzení, že je „zdravý“ a má na to papír, tak proti bulvarizaci celé kauzy a jejímu zneužívání pro politické účely, které vyvrcholilo v minulém týdnu konfrontací s otcem premiérem v Ústí nad Labem.

Ve stanovisku LS JEP, které je k článku PL připojeno (malé bledé písmo), ony odborné autority ani jediným slovem nenapadly tvrzení Andreje Babiše mladšího, že je zdravý, a už vůbec si nedovolily zpochybnit, že má na to papír!  To samozřejmě nemůže překvapit člověka schopného kritického myšlení, neboť na to, aby jedni odborníci otevřeně zpochybnili či dokonce odmítli závěry jiného (jiných) odborníka (odborníků), je třeba za daných okolností mít kuráž a absolutní jistotu.

Abych byl objektivní, nemohu nezmínit, co mi ve stanovisku Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně chybí. Přibližně toto:

Psychiatrická společnost JEP se znepokojením sleduje bulvarizaci případu Andreje Babiše ml. Hrubého a dehonestujícího znevážení oboru psychiatrie se veřejně dopustil pan ministr Havlíček a pan poslanec Kasal, když svou laickou bleskovou diagnostikou v podstatě řekli naší veřejnosti, že vzdělání v oboru psychiatrie lze nahradit prostým talentem jakéhokoli laika (nebo politika?). Protože už sama skutečnost, že nikdo z našich psychiatrů nereagoval na žádosti premiérova syna, oprávněně se obáváme, že vystoupení jmenovaných politiků na ústecké Větruši, nelze vnímat jako nevinný žert upomínající na šamanismus či veřejné produkce kejklířů, ale jako nepřípustný zásah politické moci do resortu zdravotnictví (i do práv občana-pacienta) motivovaný snahou ještě více zastrašit odbornou veřejnost a odradit ji od nezávislého a etického výkonu povolání. Proto cítíme jako svou povinnost vyjádřit poděkování řeporyjskému starostovi panu Pavlu Novotnému za to, že se úspěšně zhostil úkolu zajistit pro premiérova syna nový lékařský posudek. Věříme, že i když jsou za určitých okolností (jež zjevně nastaly už za Gottwalda) i naši psychiatři křehkými bytostmi, nebude mít exces jmenovaných politiků trvalé důsledky ve smyslu oslabení důvěry našich občanů v tento medicínský obor. Mrzelo by nás, kdyby se naši občané obávali ocitnout se v psychiatrické péči a vnímali to jako ocitnout se ve spárech snadno zneužitelného oboru.  

Naše společnost si je sice vědoma, že přijatá novela zákona o soudních znalcích pacientům nepřinesla nic, co by jejich případné obavy mohlo umenšit, ale už samo zvýšení znalečného může významně přispět alespoň k duševní pohodě znalců. Proto naše společnost zatím žádnou změnu zákona nenavrhuje a vychází z předpokladu, že i duševní pohoda lékaře může přispět k posílení jeho sebedůvěry a odolnosti vůči svodům, mezi něž patří především vábení falešnou solidaritou.

V případě Andreje Babiše mladšího došlo k jedné politováníhodné okolnosti, kterou se zde nezdráháme zmínit. Jako fušér do oboru psychiatrie se projevil v případě premiérova syna i vrchní velitel ozbrojených sil pan Ing. Miloš Zeman. Zde je však třeba připomenout, že my tu, vážení spoluobčané, nechceme žádnou vojenskou juntu, proto k tomu nebude již vyjadřovat. Výjimečný stav, stanné právo a podobná opatření k zachování klidu na práci by mohla mít ještě nepříznivý vliv na duševní zdraví národa.

Poznámka na závěr: Na sociálních sítích se lidé často nemoudře vysmívají určitým zdrojům informací. Někdy se ukáže, že zdrojem desinformací šířených právě těmito lidmi jsou například Parlamentní listy.  Domnívám se, že pokud by dámy a pánové obou sněmoven vzali rozum a svědomí do hrsti, přestali by svou účastí toto desinformační médium podporovat.

Zdroj PL: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Takhle-ne-Psychiatricka-spolecnost-proti-Babisovi-ml-Dokonce-varuje-676296

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama