Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

„Unde duce a cesta?“, ptají se lidé v Rumunsku.

A obávají se, že jejich cesta vede kolem demokracie. Osobitý přístup k ekonomice může snadno a v krátké době ohrozit samotné základy státu a více či méně paralyzovat jeho instituce, jež následně nejsou schopny hájit to, čemu říkáme demokracie. Spíše však nejsou ochotny, protože začínají být motivovány k jednání, které je od nich očekáváno domnělými autoritami (lidmi, které by možná filosof Milan Machovec nazval podvyvinutými). Ti, kteří se stávají kmotřenci vlivných, už o otevřenou občanskou společnost, jak o ní mluvil Václav Havel, nestojí.

Protože ekonomice vůbec nerozumím a jeví se mi být příliš komplikovaná těmi všemi svými proměnlivými proměnnými, většinou mi nezbývá, než ji soudit po ovoci. Kvalitu bádání v oblasti ekonomie jako vědního oboru se ani nepokouším hodnotit. Mohu jen pozorovat, nakolik jsou věrohodní ti, kdo se těmi ekonomy cítí být nebo kdo je komu a proč vzorem.

Nejkrásnější a nejcennější vzpomínky mají lidé na ty profesory, kteří jim uměli dát i něco víc, než jen předat odborné znalosti. Ještě jinou kvalitu. Tu, která by také měla být vnímána těmi, kdo pedagogy zaměstnávají, platí je a svěřují jim vedení kateder.

Ať se komukoli pan prof. Ing. Miroslav Ševčík jeví jako jakkoli charismatický či jakkoli zajímavě souznělý se svým kolegou panem prof. Ing.Václavem Klausem CSc., nebo dokonce cenným pedagogem, nejsou to dobré důvody k tomu, aby se diváci sledující příští diskuse před volbou presidenta republiky museli protrpět argumentačním aparátem jmenovaného, který ač je z nějakých neznámých důvodů děkanem Národohospodářské fakulty VŠE, patří do úplně jiného žánru. Způsob, jakým se vyjadřoval na adresu pana prof. ing. Jiřího Drahoše DrSc a jeho příznivců, měl parametry osobnosti nevhodné k tomu, aby byla vpuštěna do našich příbytků v souvislosti s volbou presidenta republiky. Ta nesčetněkrát zmiňovaná zásada vyváženosti by neměla být uplatňována tak, že čím slušnější kandidát na presidenta republiky, tím většího démona necháme působit na opačnou misku vah. Pro disciplínu druhu mluvka jsou jiné pořady. Například Na stojáka. Pan Trinkewitz mi ve svém komentáři připomněl pojem fachidiot. Jsou ve všech oborech. Některé jejich výkony však jako by už opravňovaly slovo fachidiot zkrátit. Já však zůstanu u slova mluvka a nechci být za tento eufemismus chválen. Za svou zdrženlivost jsem se už pochválil sám.

(publikováno na blog. idnes)

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama