Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Apokalypsa podle Petra Hanniga

V poplašně trudomyslném truchlozpěvu pana předsedy Strany rozumných jsem našel rozumnou či spíše pravdivou větu, na niž se pokusím zde upoutat čtenářskou pozornost.

Věřím, že i naši čtenářové její nezpochybnitelnou pravdivost dokáží rozpoznat a uznat.

Věta ta je obsažena v následujícím odstavci:

Takže k tomu smutnému, o čem budu psát. Hrozí úplné zastavení dodávek plynu z Ruské federace – zkratka RF (a možná i dalších postsovětských republik, na které má RF vliv). Nemocnice, které jsou vybaveny pouze lehkými přikrývkami, neboť nikdo nikdy nepředpokládal, že by současné generace nemohly využívat obrovského přírodního bohatství z území RF a postsovětských republik za přijatelné ceny, se stanou rázem nefunkčními. Samozřejmě nejenom kvůli přikrývkám, to se dá zařídit, ale kvůli teplu na operačních sálech, kvůli nebezpečí zamrznutí přívodů vody procházejících nevytopenými prostorami nemocnic, nemožnosti dezinfikovat nad plynovými hořáky a podobnými věcmi.

Nemohu jinak, než souhlasit s obsahem věty „ …to se dá zařídit,…“, neboť to se dá zařídit dokonce velmi snadno. A to tak, že každý, kdo by musel nastoupit do nemocnice řízené naprostými imbecily neschopnými zajistit pacientům podmínky neohrožující jejich zdraví, by prostě učinil to, co umí i nevšedně hloupý recidivista nastupující výkon trestu odnětí svobody. A ruku na rozum – to by zvládl i poprvé trestaný zelenáč. I ten by okamžitě a bez jakékoli složité logistické podpory dospěl k prostému rozhodnutí vzít si do kriminálu například kartáček na zuby nebo holicí potřeby.

Stejně tak je schopen každý pacient přibalit si ve svém vlastním zájmu teplou přikrývku, která by mu byla doma platná jako živému ztracený zimník.

Jak rovněž víme, obyvatelé České republiky nespí na železných pryčnách bez přikrývky jako někde v ruském či běloruském kriminálu, proto by za použití elementární logiky učinili toto rozumné opatření, aniž by museli spoléhat, že jim to nějak jinak zařídí například Strana rozumných či dokonce sám její předseda.

A i kdyby naši současní či především podzimní a zimní nemocniční pacienti z neznámých důvodů dosud spali ve svých příbytcích bez přikrývek v papundeklových krabicích, věřím že i  v takovém případě by si je našla dobrá srdce našich solidárních spoluobčanů, kteří by je přikrývkami obdarovali. Dokonce věřím tomu, že by takovou humanitární pomoc ochotně poskytli svým bližním i ti, kdo se již delší dobu chovají jako prdlouši a  z takové energetické krize by byli nakloněni vinit Ukrajinu. I ti, kdo lačně hltají například tweety Ivana Davida a reagují na ně jako úhlavní přátelé Vladimira Vladimiroviče Putina. Na záchranu našich pacientů by tedy stačili vlastní síly této množiny občanů, neboť příznivců Putinova režimu či přímo jmenovaného je jistě více, než je sakum prásk všech nemocničních lůžek. Více i proto, že se dostavují výsledky činnosti ruských dezinformátorů a ideologů, jejichž zdánlivě zcela stupidní (protože průhledné a bizarní) lži mají očekávaný účinek. Úspěšnost jejich působení tkví i v jejich schopnosti neomylně předvídat, že i mezi našimi politiky a osobami veřejně činnými jsou individuality, jež se nechají snadno motivovat k účinné podvratné činnosti. Za pozornost jistě stojí i to, že byli schopni odhadnout i to, že naše demokracie je natolik slabá, že zmíněná podvratná činnost bude velkoryse či spíše slabomyslně tolerována na úkor občanů spatřujících historické paralely a jen nepatrné rozdíly mezi nimi a současným vývojem.

Nepochybuji o tom, že předseda Strany rozumných, jehož dosavadní kariéru nijak pozorně nesleduji, napsal a řekl kromě citované pravdivé věty mnoho vět podobně pravdivých. Domnívám se, že právě tím mohl imponovat svým příznivcům, kteří kvitují jeho předsednictví.

Ale abych pana Hanniga nepřechválil, musím dodat, že obsah oné věty není ani tak objevný jako je spíše konstatováním něčeho natolik všem zřejmého, že se nejedná v pravém slova smyslu o výsledek  výrazného výkonu rozumu. Přiznávám tedy, že politický subjekt, jehož je pan Hannig předsedou bych se velmi zdráhal volit, neboť rozum se mi nezdá být tou devizou nabízenou, dle mého názoru velmi směle, už v názvu této strany.

Nyní by se mohlo zdát, že jsem do svého zorného pole účelově vpustil  z celého autorova blogu jedinou větu. Není tomu tak. Autor ve své dramaticky a snad až infernální výmalbě situace píše o nefunkčních nemocnicích ocitnuvších se náhle v hibernaci i s jejich paciety, kterým by nebyla umožněna ani kremace. Ovšem, děsivá představa. Jak spálit bez plynu na kost zmrzlé nebožtíky? Jako na indických ghátech na březích Gangy? V situaci, kdy by dřevo bylo náhle tak vzácné, že by si každý živý u ohně  raději ohřál vlastní kosti? V situaci, kdy by se takto pálily i použité petky? A jarní tání? Hrůza pomyslet. Rozklad těl nebožtíků, tyfus, svrab a neštovice a do toho by hřměly Evropou zničující morové rány.

A zde se už dostávám k hlavnímu důvodu tohoto mého písemného počinu. Byl jím úžas nad fantasmagorií vypjatou důsledně do nejtemnějšího scénáře, který nám předseda Strany rozumných vykreslil.  Ač býváme v naší společnosti svědky mnohých bizarností, určitě nejsme takoví barbaři, kteří by při prvním vážném nedostatku plynu odstavili právě nemocnice. Právě naopak. Jistě, mohlo by se chtít namítnout, že kde nic není (ani kubík plynu), tam smrt bere plnými hrstmi, protože už ani nemůže jinak. Jenže v době, kdy pan předseda Strany rozumných napsal svou Apokalypsu, už proběhla řada jednání, jejichž výsledek zcela vylučuje takové inferno.

Ve svém blogu učinil autor odbočku, v níž nám sdělil, že kandiduje v Praze 6 na senátora. Možná mu občané Prahy 6 rozumějí jinak, než jsem toho schopen já. Za mne tedy dávám autorovi palec dolů. Až k zemi. Za jeho demagogii a manipulaci oděnou do starostlivosti o naši blízkou budoucnost.

K jeho nápadu, že by mohl být úspěšným moderátorem mezi EU a Ruskou federací Miloš Zeman:

Spoléhat se na „výborné styky“ Miloše Zemana s Vladimirem Putinem bych považoval za další kuriozitu naší zahraniční politiky. Jaký by mohl být výsledek takových jednání? Předpokládám, že podobný, jaká by  jednání s Milošem Zemanem a naším ministerstvem spravedlnosti o možném očištění Ferdinanda Peroutky od cejchu člověka fascinovaného nacismem. Já osobně bych navíc  pověření  Miloše Zemana takovým úkolem vnímal jako jedno z dílčích vítězství politického nevkusu, a to právě pro ony „výborné styky“ s Putinem,  jež se projevily například  v kauze Vrbětice,  v kauze Skripal  nebo v nedůstojném a servilním vtipkování s Putinem o novinářích.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama