Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Mohou být výzvy pana generála Pavla úspěšné?

Upřímně, nejsem si tím vůbec jistý. Určitě by prospělo nám všem, kdyby se jeho voliči zdrželi alespoň těch krajních projevů emocí. Otázkou však je, co považovat za krajní či krajně nevhodné.

Možná by bylo na místě si připomenout, jaké ohlasy mělo v obecenstvu vystoupení Miroslava Štepána v roce 1989. Jak víme, svoji řeč tehdy nedokončil a později byl obviněn a odsouzen. Tím ani v nejmenším nenaznačuji, že pan expremiér odsouzen být měl. Nevěrohodný a současně smělý je však nadmíru, když uvážíme, že soud jej shledal znalým pachatele zfalšovaného podpisu.

Kvituji, že gen. Pavel vyzývá ke zklidnění, ale mám pro ten neklid či projevy emocí také dost pochopení.

Věřím, že to, co nechává mrazivě klidnými voliče pana Babiše, může výrazně zneklidňovat ostatní občany. Příležitost jít se podívat na volební komedii expremiéra jsem nevyužil pro nedostatek ochoty nechat se znechutit, neboť mi stačí vidět a slyšet jmenovaného v televizi. Kandidát na prezidenta, který u soudu chrání pachatele zfalšovaného podpisu na úkor vlastního syna, je pro mne dostatečným bizárem k tomu, abych i vášnivé projevy jeho odpůrců vnímal jako projev oprávněné revolty. Údajné obavy či strach expremiéra a jeho choti z účastníků volebních setkání s občany považuji za zbytečné, neboť z důvodů výše srozumitelně uvedených by bylo bývalo rozumnější, pokornější a slušnější se občanům buď omluvit nebo je raději neprovokovat a zůstat kdekoli jinde než na očích voličů.

………………………………………………………………………………………………………………….
Pro ty, kteří dávají přednost spíše pozoruhodnostem z oblasti ekonomiky: https://www.forum24.cz/ziskali-jsme-svedectvi-o-puvodu-babisova-bohatstvi-tajne-konto-a-ve-vaduzu/

 

Reklama