Reklama
 
Blog | Jaroslav Herda

Český dvorek rozkvetl pomocí Ukrajině. Květy zakrývají dluh.

Naše schopnost se v ohrožení spojit a podpořit ty ještě ohroženější vždy přináší pocit naděje, že na tom nejsme morálně tak špatně, jak by se někdy mohlo oprávněně zdát. Nedávno jsme něco podobného mohli vnímat v souvislosti s covidem. Dá se říci, že za tu angažovanost a v ochotu věnovat společné věci čas, energii i finanční prostředky jsou lidé odměněňováni právě tou radostí pramenící z probuzené vzájemné sounáležitosti. Ani nemusí jít vždy o nebezpečí, které ohrožuje celou zemi nebo celý svět. Příjemné je prožít si tu vzájemnost, i když jde „jen“ o pomoc jednotlivci v nějaké jeho těžké životní situaci. Radost může lidem přinést i bezrizikové semknutí pro  záchranu nějakého strádajícího zvířátka.

K útoku na Ukrajinu by asi nedošlo, pokud by se vedení Ruské federace nemohlo spolehnout na dostatečnou podporu ruské veřejnosti. Tato podpora je dlouhodobě zajišťována trvalým vlivem desinformací, eliminováním opozice i nepohodlných novinářů – potlačením právního státu a výrazným přiškrcením občanské společnosti.

Ve vážných situacích majících i silný politický rozměr je dosahováno nejvyšší účasti a tedy i nejlepších výsledků, pokud se lze takovému pozitivnímu počínání pověnovat v relativně příznivé atmosféře, v níž nehrozí konflikt se zájmy místní státní moci. Podmínky pro pomoc Ukrajině jsou tedy téměř ideální.

Je povzbudivé, že jsou naši občané ochotni se v takové míře  zapojit do hašení požáru rozhořelého na Ukrajině. Současně ale umějí celé roky netečně čučet do ohníčků doma, pokud je osobně zatím neohrožují, nepálí. Může se stát, že lidé, pokud dostanou signál od svých náhle probuzených autorit, začnou svorně přitakávat ke krokům vedoucím k nápravě poměrů i na domácí půdě. K nápravě toho, co, jak se zdá, vytěsňují a soustředí se buď na jiná témata, která jim jsou bližší než kabát, a nebo na hrozby, jakým je nyní válka, jež přehlušila přítomnost covidové pandemie.  Možná si dokonce uvědomí důležitost právního státu i v souvislosti s aktuální válkou vedené Ruskem. Možná budou naše politiky chválit za jejich probuzení a projevenou vůli kultivovat naši demokracii. Zatím se to nedá očekávat. Tématem je válka. Před ní to byl covid. A nezapomínejme ani na počasí. Jednou je příliš krásné na to, aby si politici kazili náladu nečím tak nepříjemným jako je péče o dodržování lidských práv, jindy zase příliš chmurno, které si samo o sobě žádá něco pro obveselení.

Když občané České republiky založí spolek s názvem Rodiny obětí české justice a dovolí si dokonce upozornit peticí na potřebu změn v trestním řádu, nevěstí to pro naše politiky žádnou veselou práci, zvláště když nejde pouze o možné nedostatky v zákonných normách, ale i o jejich nedodržování státem. Tak vážné téma souuvisející přímo s kvalitou demokracie (o jejíž zachování se shodou okolností na Ukrajině vede válka) by si zasloužilo především analýzu příčin nízké úrovně vymahatelnosti práva v České republice. Ale jak víme, ničeho takového se nedopustila ani minulá vláda, ani s ní nešli do voleb jejich nedávní vítězové. Ani se tomu nevěnují veřejnoprávní média (byť by mohla ve svých studiích uvítat řadu zajímavých hostů), ani takovou analýzu nevypracovala Kancelář veřejného ochránce práv, ani Helsinský výbor nebo Rada vlády pro lidská práva, ani minulé či současné ministerstvo spravedlnosti. Zatím se tedy budeme věnovat pomoci Ukrajině s nadějí, že jednoho krásného dne bude čas a vůle porozhlédnout se po vlastním dvorku a že bude zveřejněna analýza popisující způsoby, jakými je v ČR občanům bráněno domoci se svých práv. Vsoučasném vzdedmutí pomoci válkou trýzněné Ukrajině mne zajímalo, jestli naši občané nadále vytěsňují stíny ve vlastní zemi podobně, jako vytěsňují občané Ruska pravé příčiny útoku proti Ukrajině. Pod peticí spolku je od října 2020 do dnešního dne pouhých 366 podpisů. Často čtu v souvislosti s hanebnou a podlou válkou proti Ukrajině o hrdosti na premiéra, na ministra zahraničí, na Čechy obecně, dokonce na prezidenta republiky. Váhám s takovými slovy. Neznám žádný z příběhů těch, koho se přímo týká zmíněná petice, ale přeji všem, kterým nebyl umožněn spravedlivý proces a všem, kdo jsou tím poškozeni, aby i jim věnovali naši občané svou pozornost s přáním, aby na ně nezapomněli ani ti, kteří měli před volbami tolik upřímné a oprávněné starosti o zachování demokracei v České republice.

 

 

 

Reklama